Partneri

Projekt UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia je o tom, ako urobiť Košice skvelým miestom pre život. Chceme inšpirovať nové generácie v rozvoji zručností v oblasti digitálnych technológií a mediálneno umenia, budovať špičkové spolupráce a podporovať ďalší hospodársky rast prostredníctvom interdisciplinárneho a inovatívneho jazyka mediálneho umenia.

Piliermi miestneho kreatívneho entuziazmu a hnacou silou ambícií projektu sú títo kľúčoví partneri: