Mesto Košice

Košice sú viditeľným účastníkom európskej kultúry, ktorý získal titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 (EHMK). Projekt Košíc bol z dlhodobého hľadiska vyhodnotený ako jeden z najúspešnejších v posledných desaťročiach. Realizácia aktivít súvisiacich s titulom priniesla výrazný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu a zmenila ich vnímanie ako dôležitých nástrojov pre udržateľný rozvoj mesta. Projekt EHMK sa zameral na transformáciu Košíc z postindustriálneho na kreatívne mesto. Stratégie EHMK otvorili cestu pre rozvoj mesta, ktoré ho v súčasnosti úspešne napĺňa prostredníctvom cieľov zadefinovaných v dokumentoch Kreatívna ekonomika Master plán Košice 2020 a Stratégia rozvoja kultúry 2014-2018.

Jedným z cieľov formulovaných v Master pláne Košice 2020 bolo uchádzať sa o členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO a o titul Kreatívne mesto mediálneho umenia v roku 2018. Žiadosť o členstvo bola nakoniec podaná pred plánovaným harmonogramom, v júni 2017. V rámci projektu UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia má Mesto Košice dôležitú reprezentatívnu úlohu a je kľúčovým podporovateľom plánovaných aktivít.