Košice IT Valley

Dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia zohráva klaster Košice IT Valley. Je výsledkom spoločnej iniciatívy vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a IT spoločností. Zohráva dôležitú úlohu v miestnej a medzinárodnej spolupráci a inováciách.

V súvislosti s UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia, Košice IT Valley pripravuje a realizuje výskumné projekty, poskytuje poradenstvo, vzdelávanie, vypracováva analýzy, štúdie a prognózy ďalšieho rozvoja regiónu. Zlepšuje kvalitu IT programov ponúkaných univerzitami a motivuje mládež k štúdiu a práci v IT sektore.