K13 – Košické kultúrne centrá

Mestská organizácia K13 spravuje sieť novej kultúrnej infraštruktúry, ktorá je dedičstvom projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Sieť nových kultúrnych centier sa rozprestiera po celom meste, od centra až po sídliská a periférie. Organizácia K13 tieto centrá programovo napĺňa organizovaním výstav, festivalov, divadelných, hudobných a filmových predstavení, konferencií, vzdelávacích a komunitných podujatí.

Navýznamnejšími centrami sú Kasárne/Kulturpark, ktoré sú tvorené súborom jedenástich budov v revitalizovaných mestských kasárňach a Kunsthalle/Hala umenia Košice –architektonický skvost 20. Storočia. Kunsthalle vznikla zrekonštruovaním budovy plavárne a svoje priestory ponúka pre súčasné a mediálne umenie.