K.A.I.R.

K.A.I.R. Košice-Artist-in-Residence je medzinárodný rezidenčný program pre umelcov z celého sveta pracujúcich vo všetkých umeleckých disciplínach. K.A.I.R. sa zameriava na vytváranie medzinárodnej spolupráce medzi slovenskými a zahraničnými umelcami a umeleckými organizáciami. Platformou na prezentáciu prác rezidenčných umelcov je Šopa Gallery.

Od roku 2011 majú umelci možnosť pracovať v inšpiratívnom prostredí kultúrnych Košíc. K.A.I.R. víta zahraničných umelcov a poskytuje príležitosť slovenským umelcom vycestovať na pobyty v rámci partnerských spoluprác. Od spustenia programu bolo zrealizovaných viac než 110 výmen a rezidenčných pobytov, z ktorých mnohé sa venovali mediálnemu umeniu.