Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach

Fakulta umení vzdeláva študentov v najrôznejších odboroch: dizajn, architektúra, výtvarné umenie, fotografia, nové médiá. Vďaka svojej kvalitnej umeleckej a vedeckej činnosti sa fakulta stáva čoraz zaujímavejšou v medzinárodnom kontexte. Podporuje účasť študentov na medzinárodných výmenných programoch a nabáda ich k rozvoju vlastných umeleckých a kultúrnych iniciatív na miestnej úrovni.

Fakulta umení je odhodlaná poskytovať vzdelávanie a priestor na výskum na univerzitnej úrovni v oblasti mediálneho umenia. Prináša študentom širokú škálu post-mediálnych a hybridných umení, ako aj praktickú kombináciu umeleckého a technologického myslenia.