DIG gallery – New media folklore

Jediná umelecká galéria pre digitálne umenie na Slovensku. Reflektuje a podporuje rozvoj technológií, vedy a súčasných foriem elektronického umenia v miestnom aj medzinárodnom kontexte.

Vďaka veľkému počtu zahraničných spoluprác, medzi ktoré patrí aj aktívne partnerstvo s festivalom Ars Electronica v rakúskom Linzi, DIG gallery prispela k získaniu titulu UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia. Činnosť galérie má zásadný vplyv na charakter mediálnej umeleckej scény.