Creative Industry Košice

Nezisková organizácia Creative Industry Košice (CIKE) sa venuje rozvoju kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Košiciach. Pripravuje a napĺňa kultúrnu stratégiu mesta a koordinuje širokú škálu projektov zameraných na tvorivý, inovatívny, interdisciplinárny a medzinárodný charakter mesta.

CIKE realizuje aj projekt UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia, zapája miestnych aktérov a koordinuje medzinárodné aktivity.