Košice & mediálne umenie

1970
Začiatok slovenského počítačového umenia v dielach Juraja Bartusza.
1994
Predstavenie prvého umeleckého diela VR na Slovensku umelca Romana Galovského a počítačového inžiniera Branislava Sobotu
2004
Založenie Katedry nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity.
2007
Vznik klastra Košice IT Valley bol nevyhnutným krokom k spolupráci medzi kreatívnym a IT sektorom.
2010
Prvý ročník Bielej noci v Košiciach, ktorá je najväčším a najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
2011
Spustenie medzinárodného umeleckého rezidenčeného programu KAIR
2012
Otvorenie DIG Gallery, jedinej digitálnej galérie na Slovensku reflektujúcej a podporujúcej vývoj technológií, vedy a moderných elektronických umeleckých foriem.
2013
Košice sa stalo Európskym hlavným mestom kultúry a zažíva vrchol transformácie z priemyselného na kreatívne mesto.
2014
Začiatok implementácie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2018
2017
Košice sa stali Kreatívnym mestom mediálneho umenia UNESCO

Technológie napomáhajú umeniu, umenie ‘‘hecuje‘‘ technológie.

Mediálne umenie je najkompatibilnejšou disciplínou a efektívnym nástrojom pre komplexné rozvíjanie regiónu.

 

1 LÁSKA PRE MESTO

1.000 → 10.000+ pracovných miest v oblasti IT

Európske hlavné mesto kultúry 2013

20 investičných projektov v hodnote 60 mil. € v roku 2013

Kreatívna ekonomika Master plán Košice 2020

Stratégia rozvoja kultúry 2014-2018

130 kultúrnych organizácií v Košiciach

2000+ kultúrnych podujatí za rok

3,8 mil. € ročne pre kultúru

110 medzinárodných umeleckých výmen