Starlight – A common heritage? / online lecture

26.11.2020 online, Facebook
Abel Korinsky a Orhan „aib“ Kavrakoğlu spolupracujú na projekte, ktorý je zameraný na sledovanie satelitov a ich prenesenie do výstavného priestoru.
Počas prednášky nám autori vysvetlia vlastný proces tvorby, umelecké predstavy a možnosti ich realizácie. Prednáška bude aj o pochopení technickej stránky satelitov, o kozmickom odpade, problémoch svetelného znečistenia satelitmi Starlink, rôznych možnostiach využitia satelitov LEO*, satelitov Geo ai. Okrem toho nám vysvetlia pojem Kesslerov syndróm – teoretický scenár, kedy sa v dôsledku vysokej hustoty satelitov v LEO na nízkej obežnej dráhe Zeme vytvára nový a nový kozmický odpad a vytvára vyššie riziko kolízií.
Autori nám predstavia príklady, ako sa s týmito témami umelecky vysporiadať a preniesť vedecké pozorovanie a diskusiu do atmosférickej audiovizuálnej inštalácie prezentovanej počas Art & Tech Days v roku 2021.
Viac informácií nájdete na Facebooku.