Sound City Days 2018

Bienále zvukového a experimentálneho umenia ponúka rôznorodú prezentáciu aktuálnej scény sound artu, radio artu, noise artu, video artu, digitálnych vstupov, performance. Festival sa špecializuje na osobitnú oblasť zvukového či sonického umenia s intermediálnymi presahmi do vizuálneho umenia, tanca, video artu či digitálnych technológií.

Viac info na Facebooku.