Michal Mitro/ Mutual Resistance

”V tomto momente je zaujímave špekulovať nad analógiou vzťahu občianskej verejnosti k vyššej moci. Tvrdím, že každý občan je (alebo môže byť) “rezistor v obvode”. Sledujúc zmienenú paralelu, spoločnosť bez odporu smeruje k sebapoškodeniu, nakoľko je jej energia neregulovaná, čo robí každého z nás dôležitým spoločenským komponentom.”

Mutual resistance je projekt  česko-slovenského umelca Michala Mitra, lavirujúci na hrane guerilla vedy a umenia nových médií, práce so svetlom a elektronikou.

Viac info na Facebooku.