Medzi Košicami a Sapporom: Virtuálna cesta spolupráce

15.02.2021 ZOOM

Webinár organizovaný japonským mestom Sapporo a Košicami o úspešnom príklade- spoločnom projekte   9 Kreatívnych miest klastra mediálneho umenia siete UCCN (UNESCO Creative Cities Network) City to City a povzbudení medzinárodných spoluprác medzi umelcami v období Covid-u.

Viac informácií na webe CIKE.