Kapitalks: Môže byť robot spisovateľ?

28.09.2019 Kino Úsmev, Košice

Ak by počítač nekonečne dlho kombinoval písmená a ukladal ich do reťazcov, napísal by všetky knihy sveta – už napísané aj ešte neexistujúce. S rozvojom všeobecnej umelej inteligencie však vyvstáva otázka, či robot dokáže tvoriť aj inak než kombinatoricky.

Viac info o podujatí na Facebooku.