Floating Voids

22.06.2022 - 07.07.2022 Galéria Alfa, Kasárne/Kulturpark

Výstava multimediálneho diela vizuálneho kolektívu Nano vjs v spolupráci s externým tvorivým tímom. Súčasťou tohto tímu sa v procese tvorby stalo aj ukrajinské duo „WE BAD“, ktorí pôsobia v Kyjeve. Floating voids priamo odkazuje na mural ukrajinských umelcov „Interesni Kazki“ (z ukrajinčiny „Zaujímavé rozprávky“), ktoré muselo opustiť verejný priestor v Košiciach. Berie si ho ako predlohu a rozvíja jeho jednotlivé motívy. Multimediálne dielo prináša spojenie 2D/3D animácie, interaktivity, programovania a hudobnej kompozície a vytvorí tak imerzívne zážitky na veľkom plátne. Diváci sa môžu skrz mobilné telefóny zapojiť priamo do diela a interagovať s ním. Dielo pracuje s témami vizuálneho smogu, verejného priestoru, dočasnosťou vs. trvalosťou, irónie, medziľudskej komunikácie a streetartu. Ako povedali samotní Interesni Kazki, je to o živote a evolúcii.

Autori diela: Beáta Kolbašovská / Jakub Pišek (Nano vjs), WE BAD, Rozália Škvarková, B.eye, Erik Hric
Partneri projektu: Zoidberg projekt s.r.o, Košice 2.0, K13 – Košické kultúrne centrá, Street art communication festival, Hotovo, Creative Industry Košice
Garant projektu PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič

Viac informácií nájdete na Facebooku.