DAAVS 2018

VUNU prináša štvrtý ročník multižánrového festivalu DAAVS – Dni aktuálnych audiovizuálnych stretnutí. Festival je primárne zameraný na vytváranie fúzií vizuálneho umenia s ďalšími disciplínami, najmä súčasnou hudbou, filmom a digitálnymi médiami. Po dobu troch dní tak bude mať návštevník možnosť navštíviť projekty prezentujúce aktuálne polohy a možnosti interdisciplinarity v umení.

Viac info na Facebooku.