Creative Playgrounds

05.10.2018 - 06.10.2018 Technicom, Košice

Medzinárodné sympózium „Creative Playgrounds 2018“ reflektuje tvorivý potenciál súčasného mediálneho umenia a jeho foriem, predstaví rôzne medziodborové umelecké projekty, ktoré inklinujú k stratégiám kreatívneho priemyslu. Sympózium počíta so zámernou konfrontáciou lokálneho a medzinárodného (globálneho) prostredia.

Viac info na Facebooku.