Creative Playgrounds

Medzinárodné sympózium “Creative Playgrounds 2018” reflektuje tvorivý potenciál súčasného mediálneho umenia a jeho foriem, predstaví rôzne medziodborové umelecké projekty, ktoré inklinujú k stratégiám kreatívneho priemyslu. Sympózium počíta so zámernou konfrontáciou lokálneho a medzinárodného (globálneho) prostredia.

Viac info na Facebooku.