Creative Playgrounds vol. 3/ No Power No Art

Medzinárodná výstava súčasného mediálneho umenia predstavuje tvorbu mladých umelcov a študentov z Poľska, Česka a Slovenska. Kurátorský výber ponúka rôznorodú škálu umeleckých foriem, ako interaktívny objekt a inštalácia, video art a expandovaná fotografia. Približuje presahy nových médií do súčasnej maľby i grafiky, venuje sa digitálnej animácii, concept artu a game artu. Výstava je rozšírená aj o umelecké projekty a koncepty v dizajne, typografii a architektúre.

Divák má možnosť oboznámiť sa s jazykom nových médií v dielach, ktoré reflektujú aktuálne témy spoločnosti z pohľadu súčasnej generácie.

Viac info na Facebooku.