Budúcnosť je teraz 2019: Rok robota / Yves Gellie

03.07.2019 - 02.08.2019 Tabačka Kulturfabrik, Košice

Súčasná spoločnosť si kladie mnohé otázky o úlohe robotov v našej spoločnosti. Mnohé špekulácie a obavy sa objavujú v súvislosti s príchodom týchto “strojov”, ktoré jedného dňa budú schopné efektívne spolupracovať s ľuďmi. Vyzerá to ako budúcnosť, a predsa … už žijeme spolu….

Viac info na Facebooku.