Budúcnosť je teraz 2019: Guy Ben-Ary

Otázky živosti a ďalšie absurdné scenáre. Guy Ben-Ary si kladie otázku, aký potenciál má umenie iniciovať verejnú diskusiu o výzvach vyplývajúcich z existencie prahových životov.

Viac info o výstave na Facebooku

.