Art & Tech Days

Festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry. Tretí ročník festivalu sa zameriava na jazyk a komunikáciu v kontexte umení a technológií. Šesťdňový program ponúka mnohé workshopy, konferenciu, umeleké inštalácie a predstavenia.

Viac informácií na stránke atdays.sk