Abel Korinsky and Orhan “aib” Kavrakoğlu – World’s End

10.06.2021 - 12.06.2021 Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Inštalácia World’s End sleduje pomocou astronomických údajov satelity, ktoré sa nachádzajú nad Košicami. Tieto údaje sa prenášajú do pohlcujúcej audiovizuálnej inštalácie pozostávajúcej zo 120 žiaroviek a viackanálového priestorového systému. Týmto spôsobom dielo zhmotňuje pominuteľné, vždy prchavé pohyby satelitov do podoby, ktorú návštevníci ľahko zažijú v skutočnom priestore.

Viac informácií nájdete na Facebooku.