Košice

Umiestnené na kultúrnej mape Európy, pripojili sme sa k najkreatívnejším mestám sveta. Košice sú Kreatívnym mestom mediálneho umenia UNESCO.

Podujatia v Košiciach

Art’n’Tech: Virgil Widrich

Budúcnosť je teraz 2019: Rok robota / Yves Gellie

Budúcnosť je teraz 2019: The Short Films of Latbaru Starfake

Viac podujatí